Havik | | - Hunting.be- Hunting.be Canadese gans

  • Havik

   Posted by Hunting on 14 juli 2017

   Een langere video over een roofvogel die hier ook voorkomt, de Havik. Gefilmd in Korea, maar wel met impressionante beelden waar het slaan van verschillende prooien getoond wordt.

   Gerelateerde onderwerpen

   • Jachtmethodes – RoofvogeljachtJachtmethodes – Roofvogeljacht
   • Verpachting drukjacht DrongengoedVerpachting drukjacht Drongengoed
   • Everzwijnen – OverpopulatieEverzwijnen – Overpopulatie

   Geef een reactie Reactie annuleren


 • Canadese gans

  canada goose jakke menn
  canada giacca d'oca
  canada pelo d'oca
  canada goose jakker uk
  canadá ganso usa

  Waargenomen vogelsoorten

  Elk jaar zet Hans Groot op een rijtje hoeveel vogelsoorten in onze regio zijn waargenomen. De teller voor het jaar 2013 blijft voorlopig steken op 265 soorten, maar deze zal nog flink oplopen omdat er een paar soorten nog beoordeeld moeten worden door de CDNA. Sinds 2000 is de gemiddelde score 268 soorten per jaar

  De meest bijzondere soorten in 2013 waren: Dwerggans, Zwarte Ibis (meerdere waarnemingen), Terekruiter (één van de toppers, wat een gave vogel was dat), Zwarte Zeekoet (eindelijk eens langdurig en mooi ter plaatse), Roodstuitzwaluw (helaas door één persoon, mogelijk van oosterse ondersoort), Siberische Boompieper (geluidsopnamen van overtrekkende vogels), Noordse Nachtegaal (vangst), Siberische Sprinkhaanzanger (vangst), Struikrietzanger (vangst), Kleine Spotvogel (vangst en twee gevallen waarbij de soort achteraf op basis van de goede foto’s is gedetermineerd), Baardgrasmus (vangst), Grauwe Fitis (door één persoon), Grote Kruisbek (goed gedocumenteerd met foto’s en geluidsopnamen) en Bosgors (geluidsopname van overtrekkende vogel).

  Avifaunistisch overzicht

  In totaal zijn er in de regio 374 vogelsoorten vastgesteld. Hieronder de complete lijst met soorten. Klik erop en je ziet waar de soort is waargenomen op www.waarneming.nl. Deze lijst wordt nog aangepast.

  Code NEDNAAM Code NEDNAAM
  1 Knobbelzwaan 201 IJsvogel
  2 Kleine Zwaan 202 Bijeneter
  3 Wilde Zwaan 203 Scharrelaar
  4 Sneeuwgans 204 Hop
  5 Ross’ Gans 205 Draaihals
  6 Taigarietgans 206 Groene Specht
  7 Toendrarietgans 207 Zwarte Specht
  8 Kleine Rietgans 208 Grote Bonte Specht
  9 Grauwe Gans 209 Middelste Bonte Specht
  10 Dwerggans 210 Kleine Bonte Specht
  11 Kolgans 211 Kortteenleeuwerik
  12 Grote Canadese Gans 212 Kuifleeuwerik
  13 Brandgans 213 Boomleeuwerik
  14 Witbuikrotgans 214 Veldleeuwerik
  15 Rotgans 215 Strandleeuwerik
  16 Casarca 216 Oeverzwaluw
  17 Bergeend 217 Boerenzwaluw
  18 Krooneend 218 Huiszwaluw
  19 Tafeleend 219 Grote Pieper
  20 Witoogeend 220 Duinpieper
  21 Kuifeend 221 Siberische Boompieper
  22 Topper 222 Boompieper
  23 Koningseider 223 Graspieper
  24 Eider 224 Roodkeelpieper
  25 Harlekijneend 225 Oeverpieper
  26 Zwarte Zee-eend 226 Waterpieper
  27 Brilzee-eend 227 Engelse Kwikstaart
  28 Grote Zee-eend 228 Gele Kwikstaart
  29 IJseend 229 Noordse Kwikstaart
  30 Nonnetje 230 Grote Gele Kwikstaart
  31 Brilduiker 231 Witte Kwikstaart
  32 Grote Zaagbek 232 Rouwkwikstaart
  33 Middelste Zaagbek 233 Pestvogel
  34 Krakeend 234 Waterspreeuw
  35 Bronskopeend 235 Winterkoning
  36 Smient 236 Heggenmus
  37 Amerikaanse Smient 237 Roodborst
  38 Blauwvleugeltaling 238 Noordse Nachtegaal
  39 Slobeend 239 Nachtegaal
  40 Wilde Eend 240 Blauwborst
  41 Pijlstaart 241 Zwarte Roodstaart
  42 Zomertaling 242 Gekraagde Roodstaart
  43 Wintertaling 243 Paapje
  44 Amerikaanse Wintertaling 244 Roodborsttapuit
  45 Korhoen 245 Tapuit
  46 Patrijs 246 Woestijntapuit
  47 Kwartel 247 Beflijster
  48 Roodkeelduiker 248 Merel
  49 Parelduiker 249 Vale Lijster
  50 IJsduiker 250 Kramsvogel
  51 Geelsnavelduiker 251 Zanglijster
  52 Dodaars 252 Koperwiek
  53 Fuut 253 Grote Lijster
  54 Roodhalsfuut 254 Cetti’s Zanger
  55 Kuifduiker 255 Graszanger
  56 Geoorde Fuut 256 Sprinkhaanzanger
  57 Noordse Stormvogel 257 Snor
  58 Kuhls Pijlstormvogel 258 Spotvogel
  59 Grote Pijlstormvogel 259 Bosrietzanger
  60 Grauwe Pijlstormvogel 260 Kleine Karekiet
  61 Noordse Pijlstormvogel 261 Rietzanger
  62 Vale Pijlstormvogel 262 Waterrietzanger
  63 Stormvogeltje 263 Kleine Spotvogel
  64 Vaal Stormvogeltje 264 Grote Karekiet
  65 Jan-van-gent 265 Brilgrasmus
  66 Aalscholver 266
  67 Kuifaalscholver 267 Woestijngrasmus
  68 Roze Pelikaan 268 Sperwergrasmus
  69 Roerdomp 269 Braamsluiper
  70 Woudaap 270 Grasmus
  71 Kwak 271 Tuinfluiter
  72 Kleine Zilverreiger 272 Zwartkop
  73 Grote Zilverreiger 273 Noordse Boszanger
  74 Blauwe Reiger 274 Pallas’ Boszanger
  75 Purperreiger 275 Bladkoning
  76 Zwarte Ooievaar 276 Raddes Boszanger
  77 Ooievaar 277 Bruine Boszanger
  78 Zwarte Ibis 278 Bergfluiter
  79 Lepelaar 279 Balkanbergfluiter
  80 Wespendief 280 Fluiter
  81 Zwarte Wouw 281 Tjiftjaf
  82 Rode Wouw 282 Fitis
  83 Zeearend 283 Goudhaan
  84 Monniksgier 284 Vuurgoudhaan
  85 Bruine Kiekendief 285 Grauwe Vliegenvanger
  86 Blauwe Kiekendief 286 Kleine Vliegenvanger
  87 Grauwe Kiekendief 287 Bonte Vliegenvanger
  88 Havik 288 Baardman
  89 Sperwer 289 Staartmees
  90 Buizerd 290 Glanskop
  91 Ruigpootbuizerd 291 Matkop
  92 Bastaardarend 292 Kuifmees
  93 Visarend 293 Zwarte Mees
  94 Torenvalk 294 Pimpelmees
  95 Roodpootvalk 295 Koolmees
  96 Smelleken 296 Boomklever
  97 Boomvalk 297 Taigaboomkruiper
  98 Giervalk 298 Boomkruiper
  99 Slechtvalk 299 Buidelmees
  100 Waterral 300 Wielewaal
  101 Porseleinhoen 301 Grauwe Klauwier
  102 302 Kleine Klapekster
  103 Kwartelkoning 303 Klapekster
  104 Waterhoen 304 Roodkopklauwier
  105 Meerkoet 305 Gaai
  106 Kraanvogel 306 Ekster
  107 Grote Trap 307 Notenkraker
  108 Scholekster 308 Kauw
  109 Steltkluut 309 Roek
  110 Kluut 310 Zwarte Kraai
  111 Griel 311 Bonte Kraai
  112 Renvogel 312 Raaf
  113 Kleine Plevier 313 Spreeuw
  114 Bontbekplevier 314 Roze Spreeuw
  115 Strandplevier 315 Huismus
  116 Morinelplevier 316 Ringmus
  117 Goudplevier 317 Vink
  118 Zilverplevier 318 Keep
  119 Steppekievit 319 Europese Kanarie
  120 Kievit 320 Groenling
  121 Kanoet 321 Putter
  122 Drieteenstrandloper 322 Sijs
  123 Kleine Strandloper 323 Kneu
  124 Temmincks Strandloper 324 Frater
  125 Bonapartes Strandloper 325 Kleine Barmsijs
  126 Gestreepte Strandloper 326 Grote Barmsijs
  127 Krombekstrandloper 327 Witstuitbarmsijs
  128 Paarse Strandloper 328 Witbandkruisbek
  129 Bonte Strandloper 329 Kruisbek
  130 Kemphaan 330 Grote Kruisbek
  131 Bokje 331 Roodmus
  132 Watersnip 332 Goudvink
  133 Poelsnip 333 Appelvink
  134 Houtsnip 334 Witkruingors
  135 Grutto 335 Witkeelgors
  136 Rosse Grutto 336 IJsgors
  137 Regenwulp 337 Sneeuwgors
  138 Dunbekwulp 338 Witkopgors
  139 Wulp 339 Geelgors
  140 Zwarte Ruiter 340 Ortolaan
  141 Tureluur 341 Bruinkeelortolaan
  142 Poelruiter 342 Bosgors
  143 Groenpootruiter 343 Dwerggors
  144 Witgat 344 Rietgors
  145 Bosruiter 345 Grauwe Gors
  146 Terekruiter EXOTEN
  147 Oeverloper Fazant
  148 Steenloper Halsbandparkiet
  149 Grauwe Franjepoot Grote alexanderparkiet
  150 Rosse Franjepoot Mandarijneend
  151 Middelste Jager Zwarte zwaan
  152 Kleine Jager Nijlgans
  153 Kleinste Jager
  154 Grote Jager
  155 Zwartkopmeeuw


  WBE Drie Koningen

  Formulieren

  • Melding bestrijding van wild - word
  • Melding bestrijding kraaiachtigen en spreeuw - word
  • Rapportering aantal gedode dieren bij bestrijding - word
  • Melding bijzondere bejaging grauwe gans, canadese gans, enz. - word
  • Melding bijzondere bejaging wild zwijn, damhert - word
  • Melding afschot wild zwijn, edelhert, damhert, enz. - word
  • Aanvraag afschotplan wild zwijn, edelhert, damhert, enz. - word
  • Voorjaarstelling - excel
  • Wildtelling en biotoop - excel
  • Formulier reewildtelling - word - pdf
  • Overname jachtveld - word
  • Jachtveldinfo - word
  • Mandaat Algemene Ledenvergadering - word

  Wetgeving

  • Jachtvoorwaarden 2008-2013
  • Jachtwetgeving
  • Actuele jachtregelgeving in Vlaanderen


  wbe-driekoningen.be/images/icon-ms-excel-2003.gif" width="15" height="15" /> word - pdf
  • Overname jachtveld - word
  • Jachtveldinfo - word
  • Mandaat Algemene Ledenvergadering - word

  Wetgeving

  • Jachtvoorwaarden 2008-2013
  • Jachtwetgeving
  • Actuele jachtregelgeving in Vlaanderen


  an style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: small;">Bosgors 143 Groenpootruiter 343 Dwerggors 144 Witgat 344 Rietgors 145 Bosruiter 345 Grauwe Gors 146 Terekruiter EXOTEN 147 Oeverloper Fazant 148 Steenloper Halsbandparkiet 149 Grauwe Franjepoot Grote alexanderparkiet 150 Rosse Franjepoot Mandarijneend 151 Middelste Jager Zwarte zwaan 152 Kleine Jager Nijlgans 153 Kleinste Jager 154 Grote Jager Zwartkopmeeuw

  P ? ?

  Havik | | - Hunting.be- Hunting.be Canadese gans

  • Havik

   Posted by Hunting on 14 juli 2017

   Een langere video over een roofvogel die hier ook voorkomt, de Havik. Gefilmd in Korea, maar wel met impressionante beelden waar het slaan van verschillende prooien getoond wordt.

   Gerelateerde onderwerpen

   • Jachtmethodes – RoofvogeljachtJachtmethodes – Roofvogeljacht
   • Verpachting drukjacht DrongengoedVerpachting drukjacht Drongengoed
   • Everzwijnen – OverpopulatieEverzwijnen – Overpopulatie

   Geef een reactie Reactie annuleren


 • Canadese gans

  canada goose jakke menn
  canada giacca d'oca
  canada pelo d'oca
  canada goose jakker uk
  canadá ganso usa

  Waargenomen vogelsoorten

  Elk jaar zet Hans Groot op een rijtje hoeveel vogelsoorten in onze regio zijn waargenomen. De teller voor het jaar 2013 blijft voorlopig steken op 265 soorten, maar deze zal nog flink oplopen omdat er een paar soorten nog beoordeeld moeten worden door de CDNA. Sinds 2000 is de gemiddelde score 268